domů   |   kontakty

PROFIL  A  HISTORIE

Historie naší inženýrské kanceláře se datuje od roku 1991. Tehdy jsme, již s letitou praxí nejen v inženýrské činnosti, ale i přípravě a realizaci staveb, začali podnikat pod logem V+S Valík Skalický. Tento náš úspěšný tandem rozdělilo až náhlé úmrtí kolegy Skalického v roce 2007. Byť je každý člověk jedinečný, slova klasika zní: „The Show must go on!“

Ing. Petr Valík - inženýrská a stavební kancelář zajišťuje v rámci projektového řízení staveb především komplexní inženýrskou investorskou činnost a výkon koordinátora BOZP. To vše při přípravě staveb i v průběhu jejich realizace, uvedení staveb do provozu, v některých případech i vlastní provádění staveb. Ve věcech výstavby tedy zastupujeme klienty - soukromé investory, investory z municipální sféry i veřejného sektoru, využívající jak vlastní finanční zdroje, tak i fondy EU.

Podílíme se na projektech staveb z různých oborů - především občanských a bytových, vodohospodářských a ekologických, průmyslových... Zajišťujeme široké spektrum činností - od předprojektové přípravy, přes dozory investora (stavebníka) při realizaci staveb, koordinátora BOZP, až po stavby „na klíč“. Ve velkém rozsahu se mění i investiční náklady projektů – od milionů po miliardu korun.

Nemění se však naše konzervativní zásady - chránit investora, jednat v duchu jeho pokynů a při realizacích projektů vytvářet optimální podmínky k jeho rozhodování a plné kontrole nad použitím finančních prostředků.

copyright david valik 2009